tromaktiko: Διευκρινίσεις για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Διευκρινίσεις για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛ. ΤΣΙΧΛΗΣ.
Το υπουργείο εσωτερικών,αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,με ανακοίνωσή του,επιχειρεί να δώσει διευκρινίσεις,σε σχέση με θέματα που αφορούν τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου του 2010. Συγκεκριμένα:
1.Τι είναι το εκλογικό διαμέρισμα; Κάθε Δήμος, ανάλογα με το μέγεθος του εκλογικού σώματος διαιρείται σε εκλογικά διαμερίσματα που το καθένα έχει από 5.000 έως 15.000 εκλογείς. Για τους Καποδιστριακούς Δήμους κάθε τοπικό διαμέρισμα αντιστοιχεί σ' ένα εκλογικό άσχετα από τον πληθυσμό του. Η διαίρεση με βάση την ενορία καταργείται.

2.Τι σχέση έχει το εκλογικό διαμέρισμα με το εκλογικό τμήμα που ψηφίζω;
Για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών οι εκλογείς κάθε εκλογικού διαμερίσματος κατανέμονται αλφαβητικά σε εκλογικά τμήματα. Το πλήθος των εκλογέων κάθε εκλογικού τμήματος καθορίζεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.

3.Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η ψηφοφορία;
Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7 το πρωί και θα λήξει στις 7 το απόγευμα.

4.Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ψηφοδέλτιο που μου έδωσε ένας γνωστός μου υποψήφιος;
Με ψηφοδέλτια εφοδιάζονται οι εκλογείς μόνο από την εφορευτική επιτροπή του εκλογικού τμήματος που ψηφίζουν.

5.Είμαι Έλληνας πολίτης και στις δημοτικές εκλογές θα βρίσκομαι στο εξωτερικό. Μπορώ να ψηφίσω από εκεί που βρίσκομαι;
Όσοι από τους Έλληνες πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό, επιθυμούν να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στην Ελλάδα. Εκλογικά τμήματα στις Προξενικές μας αρχές στο εξωτερικό συστήνονται μόνο στις Ευρωεκλογές.

6.Έχω χάσει την ταυτότητά μου, πώς θα ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαβατήριό σας ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

7.Διαπίστωσα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου έχουν διαφορές από την εγγραφή μου στους εκλογικούς καταλόγους; Θα αντιμετωπίσω πρόβλημα; Τι πρέπει να κάνω;
Εξαρτάται από τις διαφορές. Αν είναι ουσιώδεις, μπορεί να απαιτηθεί πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από το Δήμο. Καλό είναι να εφοδιαστείτε με αυτό έγκαιρα, για να αποφύγετε τις ταλαιπωρίες της τελευταίας στιγμής.

8.Για τον προσδιορισμό του συνολικού μισθώματος των ακινήτων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2α της αριθ. 50966/7.9.2010 Κοινής Απόφασης των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, κλπ» τα οποία χρησιμοποιούνται ως εκλογικά κέντρα, λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός του Ο.Τ.Α. με την σημερινή του μορφή ή του συνενωμένου Ο.Τ.Α., όπως προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»;;
Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παρ. 2α της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το συνολικό μίσθωμα για τη χρήση ακινήτων ως εκλογικών κέντρων καθορίζεται με βάση τον πληθυσμό του σημερινού ΟΤΑ στον οποίο βρίσκεται αυτό και όχι βάσει του νέου Ο.Τ.Α. όπως θα προκύψει ως συνενωμένος δήμος, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν. 3852/2010.

9.Πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση καταβολής χαμηλότερου μισθώματος, βάσει μισθωτηρίου συμβολαίου, από τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 της αριθ. 50966/7.9.2010 Κοινής Απόφασης των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, κλπ»;
Η ρύθμιση της παρ. 2α της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αφορά μόνο τις περιπτώσεις χρήσης από τους συνδυασμούς ακινήτων ως εκλογικών κέντρων, που τους διατίθενται ή παραχωρούνται δωρεάν ή με μειωμένο αντάλλαγμα, επομένως δεν αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μισθώνονται ως εκλογικά κέντρα, ακίνητα με μισθωτήριο συμβόλαιο βέβαιης χρονολογίας (δηλαδή θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ.). Στην περίπτωση αυτή, μίσθωμα αποτελεί το ποσό που προκύπτει από το μισθωτήριο συμφωνητικό.

10.Τα πολιτικά κόμματα μπορούν να χρηματοδοτούν υποψήφιους συνδυασμούς που στηρίζουν για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές;
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», τα έσοδα των συνδυασμών προέρχονται από εισφορές μόνο φυσικών προσώπων. Η διάταξη αυτή προφανώς, δε στερεί από τα πολιτικά κόμματα – στο πλαίσιο της ελεύθερης πολιτικής τους δραστηριότητας τη δυνατότητα να προβαίνουν σε οποιαδήποτε δράση στήριξης όσων υποστηρίζουν. Δεν μπορούν όμως να προβαίνουν σε χρηματοδότηση των συνδυασμών, την οποία ο νόμος επιφυλάσσει πλέον αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα.

11.Με δεδομένο ότι οι συνδυασμοί τελούν ακόμη υπό διαμόρφωση, ενδέχεται, δημόσια πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται καθημερινά στα ΜΜΕ, να είναι τελικά υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, Είναι πιθανό, λ.χ να προταθεί σε δημοσιογράφο της τηλεόρασης ή στον πρόεδρο κάποιου συνδικαλιστικού φορέα ή σε κάποιον από τους τηλεοπτικούς αστέρες οι οποίοι προβάλλονται συνέχεια στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα να είναι υποψήφιος. Η απαγόρευση όμως εμφανίσεων ισχύει από 7 Σεπτεμβρίου. Για το χρονικό διάστημα πριν από την ανακοίνωση υποψηφιότητας ο υποψήφιος και το μέσο που τον φιλοξένησε θα υποστούν επανειλημμένα τις συνέπειες του νόμου(πρόστιμα κλπ) ή μήπως, βάσει της συγκεκριμένης διάταξης, όποιος εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία δεν μπορεί εκ των προτέρων να είναι υποψήφιος και άρα ακυρώνεται η υποψηφιότητά του;
Για τους δημοσιογράφους ειδικά, απαγορεύεται η προβολή κάθε είδους εκπομπής από την 7η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια να κρίνει σε ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται είναι η επιτροπή ελέγχου εκλογικών παραβάσεων και δαπανών, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 1 του άρθρ. 12 Ν. 3870/2010 λειτουργεί ως ειδικό, δικαιοδοτικό και ελεγκτικό όργανο.

12.Οι πιο πάνω διατάξεις αναφέρονται σε περιορισμούς για εμφανίσεις και παρουσίαση εκπομπών ή συμμετοχής σε εκπομπές σε Ρ/Τ σταθμούς και επεκτείνονται στο διαδίκτυο (προφανώς πάλι για εκπομπές και εμφανίσεις, δηλαδή «WEB TV» σε «LIVE» ή «on demand» μετάδοση, συνέντευξης, ομιλίας κλπ) θέτοντας περιορισμό για μία τέτοιου είδους εμφάνιση σε κάθε διαδικτυακό μέσο. Είναι φανερό ότι και στο διαδίκτυο ισχύει ο περιορισμός των οργανωμένων συζητήσεων π.χ. debate όπως και στα κανάλια. Είναι σωστά όλα αυτά, όπως περιγράφονται;;
Σχετικά με το διαδίκτυο - με εξαίρεση τις προσωπικές ιστοσελίδες και τις ιστοσελίδες των συνδυασμών - ο υποψήφιος μπορεί να παραχωρήσει μια συνέντευξη ανά δικτυακό τόπο.

13.Στο Ν. 3870/2010 αλλά και στην εγκύκλιο δεν γίνεται καμία άλλη αναφορά για το διαδίκτυο πλην της γενικής επισήμανσης ότι Επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση προεκλογικού υλικού μέσω του διαδικτύου. Με βάση τη συγκεκριμένους περιορισμούς που θέτει ο νόμος, αλλά και την αναφορά που γίνεται στη συνοδευτική εγκύκλιο για τις δαπάνες και τους τρόπους προβολής υποψηφίων και συνδυασμών, είναι προφανές ότι, υποψήφιοι και συνδυασμοί μπορούν να προβληθούν από το διαδίκτυο (στο πλαίσιο του ορίου δαπανών που δικαιούνται) με διαφημιστικά «banners». Υπάρχει κάποιος περιορισμός για το περιεχόμενο των banners; π.χ. θέμα αρνητικής διαφήμισης ή αν μπορεί να υπάρχει φωτογραφία και σε banner υποψηφίου συμβούλου ή μόνο στου επικεφαλής του συνδυασμού;
Δεν υπάρχει περιορισμός στα Banners, υπό την επιφύλαξη ωστόσο, της έκδοσης τιμολογίου και του υπολογισμού στις (πραγματικές ή αποτιμώμενες) δαπάνες του συνδυασμού ή του υποψηφίου.

14.Θεωρείται επίσης ότι δεν τίθεται κανένας περιορισμός στη δημοσίευση άρθρων, δηλώσεων ή ομιλιών, περιοδειών και άλλων προεκλογικών δραστηριοτήτων των υποψηφίων, καθώς και των θέσεων των συνδυασμών, αλλά και συνεντεύξεων γραπτού κειμένου στο διαδίκτυο, με δεδομένο ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν δημοσιογραφική ύλη. Φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπεριέχουν οικονομική συναλλαγή (απαγορεύεται από το νόμο), κάτι που είναι αυτονόητο, αφού αποτελεί βασικό κανόνα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Τι επιτρέπεται τελικά;
Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής κάλυψης επιτρέπονται στο διαδίκτυο η καταγραφή των δηλώσεων κτλ. Επίσης επιτρέπεται η αναμετάδοση δηλώσεων ή συνεντεύξεων από άλλους δικτυακούς τόπους εφόσον υπάρχει η σχετική επισήμανση.

15.Στο νόμο και στην εγκύκλιο δεν αναφέρονται περιορισμοί για την προβολή σε εφημερίδες. Τι πραγματικά ισχύει;
Εκ του νόμου, δεν τίθεται περιορισμός.

16.Εμφανίζεται ο εκπρόσωπος ενός συνδυασμού για μια δήλωση σε ένα κανάλι η οποία προβάλλεται στο δελτίο ειδήσεων επί 20 δευτερόλεπτα. Χάνει το δικαίωμα ο συνδυασμός να παρουσιάσει τις θέσεις του στο εν λόγω κανάλι;
Ναι, προσμετράται ως εμφάνιση.

17.Στο νόμο 3870/10 (άρθρο 6), προβλέπονται συγκεκριμένες εμφανίσεις των υποψηφίων στα ΜΜΕ στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Τι θεωρείται στην περίπτωση αυτή ως εμφάνιση; Για παράδειγμα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εμφάνιση η αναφορά του ονόματος υποψηφίου ή η προβολή του μέσω φωτογραφίας ή video, στο πλαίσιο ρεπορτάζ της εφημερίδας, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης ή της ιστοσελίδας;
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3870/2010 ως εμφανίσεις οι οποίες υπολογίζονται στο όριο είναι οι συνεντεύξεις των υποψηφίων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που διεξάγονται στο πλαίσιο του δελτίου ειδήσεων), η συμμετοχή σε οργανωμένες συζητήσεις και η κάλυψη κατόπιν αιτήματος της προεκλογικής τους δραστηριότητας. Δεν θεωρείται εμφάνιση η κάλυψη της προεκλογικής δραστηριότητας εφόσον γίνεται στα πλαίσια της δημοσιογραφικής ανάδειξης του γεγονότος και δεν προβάλλεται απόσπασμα της ομιλίας. Λεπτομέρειες υπάρχουν στις σχετικές οδηγίες του ΕΣΡ.

18.Όταν για ένα συμβούλιο τοπικής κοινότητας υπάρχουν δύο υποψήφιοι, πώς υπολογίζεται η ποσόστωση;
Στην περίπτωση αυτή δεν λειτουργεί η ποσόστωση του 1/3, αφού υπερβαίνει το ποσοστό αυτό και ο συνδυασμός μπορεί να έχει υποψηφίους και από το ίδιο φύλο.

19.Απαιτείται ως δικαιλογητικό για τη νομιμότητα του συνδυασμού και η γραπτή αποδοχή των προσώπων που προτείνονται;
Στα άρθρα 19, παρ. 7 και 121, παρ. 7 του Ν. 3852/ 2010, αναφορικά με την επίδοση του συνδυασμού στον αρμόδιο Πρόεδρο του Πρωτοδικείου για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, αντίστοιχα, ορίζεται ότι απαιτείται και γραπτή αποδοχή των προσώπων που προτείνονται. Η προϋπόθεση αυτής της διάταξης πληρούται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους: • είτε με την υπογραφή των υποψηφίων παραπλεύρως του ονόματός τους στη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού • είτε με την αναγραφή στην υπέυθυνη δήλωση των άρθρων 19, παρ. 3β και 121, παρ. 2 του Ν. 3852/2010, ότι «αποδέχομαι την υποψηφιότητά μου με το συνδυασμό....» • είτε, τέλος, με την υπογραφή του υποψηφίου στη δήλωση παραγγελίας του συνδυασμού των άρθρων 19, παρ. 7 και 121, παρ. 7 του Ν. 3852/ 2010, αντίστοιχα.

20.Ο Διευθυντής ΕΣΥ θεωρείται προϊστάμενος οργανικής μονάδας, ώστε να έχει κώλυμα εκλογιμότητας για περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος;
Στο κώλυμα αυτό υπάγονται μόνο οι Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, ενώ δεν υπάγονται οι Διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του ΕΣΥ (σχετ. το υπ’ αριθμ. Υ4α/ 95485/ 06/ 7.8.2006 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

21.Οι εκπαιδευτικοί προϊστάμενοι έχουν κώλυμα να είναι υποψήφιοι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι;
Όχι, αν όμως εκλεγούν και κατέχουν θέση προϊσταμένου Δ/νσης ή Γραφείου Σχολικών Συμβούλων ή Δ/ντή σχολείου απαλάσσονται αυτοδικαίως από τις θέσεις αυτές (άρθρο 21 πδ 30/96 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 14 ν. 2621/98 και άρθρο 23 παρ. 2 ν. 2641/98).

22.Εάν κάποιος έχει επιλεγεί Διευθυντής οργανικής μονάδας σε χρόνο που είναι μικρότερος από ένα (1) έτος πριν τη διενέργεια των εκλογών π.χ το Μάιο του 2010 έχει κώλυμα στο να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος;
Όχι, εφόσον δεν πληρείται η προϋπόθεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης για ένα έτος πριν τις δημοτικές εκλογές. Σημειώνεται όμως ότι ο Διευθυντής καταλαμβάνεται από ασυμβίβαστο εάν εκλεγεί, και επομένως από 1.1.2011 θα πρέπει να επιλέξει ή το αιρετό του αξίωμα ή τη θέση του Διευθυντή.

23.Ο ασκούμενος στο Δήμο με το πρόγραμμα Stage εμπίπτει στο κώλυμα εκλογιμότητας που έχουν οι υπάλληλοι του δήμου που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας;
Όχι, ο ασκούμενος στο Δήμο με το πρόγραμμα Stage δεν έχει κώλυμα εκλογιμότητας, αφού δεν έχει σχέση υπαλληλική με το Δήμο.

24.Πως υπολογίζεται ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων;
Σύμφωνα με το άρθρο 120, παρ. 1γ του Ν. 3852/ 2010 ο αριθμός των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, και μπορεί να αυξάνεται μέχρι πενήντα τοις εκατό του αριθμού αυτού. Επομένως ο υπολογισμός του μέγιστου αριθμού γίνεται για κάθε εκλογική περιφέρεια χωριστά.

25.Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ.2, Ν. 3870/2010, δαπάνες των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, είναι τα ποσά που διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Η μη αναφορά σε όριο δαπανών των υποψηφίων περιφερειαρχών και δημάρχων, σημαίνει ότι οι αυτοί δεν μπορούν να έχουν αντίστοιχο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών;
Όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρ. 7 Ν.3870/2010, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη και δήμαρχο συμπεριλαμβάνεται στο αντίστοιχο ανώτατο όριο, που προβλέπεται για τον οικείο συνδυασμό. Τούτο σημαίνει ότι, η προσωπική δαπάνη των ανωτέρω καλύπτεται από τη συνολική δαπάνη του συνδυασμού. Δηλαδή, αφ’ ενός δεν τίθεται ζήτημα ανώτατου ορίου προσωπικής δαπάνης, αφετέρου οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες εκ μέρους των υποψηφίων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη και δημάρχου, συμπεριλαμβάνονται στο, προβλεπόμενο από τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου, ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων συνδυασμών.

Επεξήγηση όρων:
Αντιπεριφερειάρχης: ο άμεσα εκλεγόμενος, μαζί με τον περιφερερειάρχη, εκπρόσωπος της κάθε περιφερειακής ενότητας, εκτός των περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ο οποίος εκπροσωπεί τους αντίστοιχους νομούς.

Εκλογικές περιφέρειες: Με τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 εισάγεται η έννοια της εκλογικής περιφέρειας στις περιφερειακές εκλογές. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 135 του ιδίου νόμου εκλογικές περιφέρειες αποτελούν οι περιφερειακές ενότητες, οι οποίες συστήνονται με το άρθρο 3 του Ν . 3852/ 2010.

Πληθυσμός: Όπου στις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010, και επομένως, και σε αυτές που αναφέρονται στην εκλογική διαδικασία, γίνεται αναφορά στον πληθυσμό νοείται ο πραγματικός πληθυσμός της γενικής απογραφής πληθυσμού του Κράτους της 18ης Μαρτίου 2001, όπως αυτή κυρώθηκε με ην υπ’ αριθμ. 6821/ Γ5- 908/ 2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (Β΄715).

Σταυροδοσία: Με τη σταυροδοσία ο πολίτης εκφράζει την προτίμησή του προς έναν υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται έως 3 περιφερειακοί σύμβουλοι, προς έναν ή δύο υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί σύμβουλοι, προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 8 έως και 12 περιφερειακοί σύμβουλοι και προς έναν ή δύο ή τρεις ή τέσσερις υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Δημοτικές- Τοπικές Κοινότητες: Οι νέοι Δήμοι συγκροτούνται από τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.

Δημοτικές κοινότητες είναι:

α) όλα ανεξαιρέτως τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα, από τα οποία αποτελείται ο Δήμος ή η Κοινότητα που συννενώνεται,

β) οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 410/ 1995 και

γ) οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που συνενώνονται με το άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010 και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα,

εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 κατοίκους.

Επίσης, δημοτικές κοινότητες αποτελούν τα τοπικά διαμερίσματα των νησιωτικών Δήμων, εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 1000 κατοίκους, οι νυν Κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη τη περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010, ανεξαρτήτως του αριθμού των κατοίκων αυτών και τα δημοτικά διαμερίσματα, στα οποία διαιρούνται οι Δήμοι, με πληθυσμό άνω των 100.00 κατοίκων, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ΚΔΚ.

Τοπικές κοινότητες είναι:

α) όλα τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα από τα οποία αποτελείται ο Δήμος ή η Κοινότητα που συννενώνεται,

β) οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 410/ 1995

γ) οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που συνενώνονται με το άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010 και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα,

εφόσον έχουν πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους.

Εκλογικές περιφέρειες: Για πρώτη φορά με τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 εισάγεται η έννοια της εκλογικής περιφέρειας στις δημοτικές εκλογές. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 του ιδίου νόμου εκλογικές περιφέρειες αποτελούν α) οι συνενούμενοι Δήμοι ή κοινότητες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου, οι οποίες ονομάζονται δημοτικές ενότητες και β) τα πρώην δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι Δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων, τα οποία ονομάζονται δημοτικές κοινότητες. Π.χ. οι εκλογικές περιφέρειες του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι 6, αποτελούμενες από τα 5 δημοτικά του διαμερίσματα και τον νυν Δήμο Τριανδρίας, ο οποίος συνενώνεται. Σημειώνεται ότι Δήμος κάτω των 100.000 κατοίκων, στον οποίο δεν επήλθε καμία μεταβολή από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/ 2010, αποτελείται από μια ενιαία εκλογική περιφέρεια.

Μονοεδρικές, διεδρικές, τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες: Είναι οι εκλογικές περιφέρειες στις οποίες αντιστοιχεί ένας, δύο ή τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 3852/ 2010 *και την υπ’ αριθμ. 46494/ 13.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 1294).

Σταυροδοσία: Με τη σταυροδοσία ο πολίτης εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος και προς έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες του Δήμου. Επίσης, εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας ή προς έναν σύμβουλο τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας του Δήμου.
     Εδώ σχολιάζεις εσύ!