tromaktiko: Όλες οι παγίδες στο νέο ασφαλιστικό των Αγροτών

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Όλες οι παγίδες στο νέο ασφαλιστικό των ΑγροτώνΓράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, Δικηγόρος Αθηνών
Διάταξη του νέου νόμου, προβλέπει μείωση της σύνταξης σε όσους συνταξιοδοτηθούν από φέτος και μετά, εάν δεν πουλήσουν ή...
παραχωρήσουν τις καλλιέργειές τους.Εάν κάποιος πληρώσει έναντι, το υπόλοιπο της οφειλής του, θα επιβαρυνθεί με επιτόκιο 8,05%.Οι εισφορές θα καταβάλλονται πλέον μηνιαία (όχι ετησίως)και θα υπολογίζονται επί του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος της πλέον πρόσφατης εκκαθαρισμένης οικονομικής χρήσης. Αλλά και οι συντάξεις θα υπολογίζονται με μεικτό τρόπο,Η εισφορά για την Υγεία ορίστηκε άμεσα  (και όχι σταδιακά) στο 6,95% του εισοδήματος ενώ υπάρχει και η εισφορά για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) που έχει οριστεί στο 0,25%. Κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται στα 410,20 ευρώ τον μήνα, ενώ για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 70.330 ευρώ και άνω η εισφορά παραμένει ίδια λόγω πλαφόν.Όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2017 και τα αμέσως επόμενα έτη, θα μετρήσουν ζημιές και θα καταλήξουν με χαμηλότερη σύνταξη, αν και θα καταβάλλουν εισφορές για επιπλέον χρόνια. Τα ειδοποιητήρια με τις νέες εισφορές θα αρχίσουν να έρχονται από 16 Ιανουαρίου και η αποστολή τους θα ολοκληρωθεί ως τις 31 του μήνα.

Οι ασφαλισμένοι θα έχουν το δικαίωμα να μην πληρώνουν όλο το ποσό που αναλογεί, αλλά ακόμη και το συμβολικό ποσό του 1 ευρώ, ωστόσο κάπου εδώ κρύβεται και η μεγάλη παγίδα καθώς οι ασφαλισμένοι θα επιβαρύνονται με συνολικά ποσά καθώς οι τόκοι για την ανεξόφλητη οφειλή είναι μεγάλοι. Οι οφειλές ασφαλιστικών εισφορών των φορολογουμένων δεν θα είναι οριστικές πριν παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο.Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι την περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου σε έναν φορολογούμενο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, αν η αρμόδια φορολογική αρχή διαπιστώσει παραβάσεις που έχουν προκαλέσει την απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος, τότε από τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος σε επίπεδο υψηλότερο του δηλωθέντος στον οποίο θα προβαίνει ο έλεγχος, θα προκύπτει υποχρέωση του φορολογούμενου να καταβάλει όχι μόνο επιπλέον φόρο εισοδήματος, επιπλέον ΦΠΑ κ.λπ. αλλά και επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές.

Μέχρι σήμερα οι αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μία από τις επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εισφορές.Με βάση το νέο ασφαλιστικό νομο του Υπουργείου Εργασίας προβλέπεται ο υπολογισμός των εισφορών σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης που θα καταβάλλονται από τους αγρότες να καθορίζονται με βάση το καθαρό φορολογημένο εισόδημα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.Το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται, σταδιακά αυξανόμενο από 01-07-2015 έως 31-12-2019, σε ποσοστό 20%.Επί του ποσοστού αυτού θα προστίθεται και ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος υπέρ υγειονομικής περίθαλψης και επιπλέον ποσοστό 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος υπέρ του λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.Καταργείται η κρατική επιχορήγηση υπέρ του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας.

Από 1.1.2017 και μετά οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής :


Κατά το έτος 2017 σε 14 %,

Κατά το έτος 2018 σε 17 %,

Και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

Μέχρι σήμερα οι Αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μια από τις επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εξής εισφορές:
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις εισφορές των αγροτών από 1/1/2017 και μετα:


Από το 2017 οι συνταξιούχοι αγρότες που καλλιεργούν τη γη τους και λαμβάνουν επιδοτήσεις, θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη σύνταξη και στο αγροτικό επάγγελμα.Οι  νέοι συνταξιούχοι καλούνται να μεταβιβάσουν την αγροτική τους περιουσία και να εκχωρήσουν τα δικαιώματα της ενιαίας ενίσχυσης, βάσει των οποίων λαμβάνουν τις επιδοτήσεις. Σε άλλη περίπτωση, οι συντάξιμες αποδοχές θα μειώνονται κατά 60%.Στο άρθρο 20 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου (Ν.4387/2016) που ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, αναφέρεται, ότι θα καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60%, συντάξεις, κύριες και επικουρικές, σε δικαιούχους, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα, που υποχρεωτικώς υπάγεται στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Η μείωση ισχύει για όλους τους συνταξιούχους λόγω γήρατος του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. 

Σημαντικές επιβαρύνσεις το 2017 μέχρι και το ποσό των 21.100 ευρώ φέρνει το νέο φορολογικό στην φορολογία που θα επιβληθεί στους αγρότες με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, για εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2016. Από τα 21.200,00 και πάνω αρχίζουν οι επιβαρύνσεις.Η  σημαντική αλλαγή αφορά τη φορολογική κλίμακα για το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το νέο νόμο παρ 6 άρθρο 112 του Ν. 4387/2016 ( σε αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013) τα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται πλέον με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αυτοτελώς χωρίς τα εισοδήματα αυτά να αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα.Άλλη σημαντική αλλαγή είναι ο ορισμός του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία λοιπόν κατ' επάγγελμα αγρότες, θεωρούνται αυτοί που τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.3874/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4389/2016) και ψηφίστηκε το Μάιο του 2016 από την Ελληνική Βουλή.Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

-Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
-Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του (από 35% που ίσχυε).
-Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
     Εδώ σχολιάζεις εσύ!