tromaktiko: ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛ. ΤΣΙΧΛΗΣ
Το σημερινό δημαρχοκεντρικό σύστημα επιχειρείται να καταργηθεί με τον "Καλλικράτη" με τη σύσταση νέων δομών. Στα πρότυπα της κυβερνητικής επιτροπής θα λειτουργεί Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούμενη από τον δήμαρχο και τους
αντιδημάρχους, αρμόδια για όλους τους τομείς πολιτικής.
Τα οικονομικά του δήμου θα περνούν πλέον από τη δικαιοδοσία της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και από 6 έως 10 μέλη ανάλογα με το μέγεθος του δημοτικού συμβουλίου. Ανάλογος θα είναι ο τρόπος συγκρότησης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, που προβλέπεται για δήμους άνω των 10.000 κατοίκων και
θα αναλάβει ζητήματα χωροταξίας, πολεοδομίας και προστασίας του
περιβάλλοντος.
Γνωμοδοτικό όργανο σε δήμους πάνω από 10.000 κατοίκους θα είναι η νέα
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, αποτελούμενη από 25 έως 50 μέλη-
εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες. Καταγγελίες και
αναφορές πολιτών για κακοδιοίκηση στους δήμους θα δέχεται ο
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος θα είναι
πρόσωπο κύρους και θα επιλέγεται σε δήμους άνω των 20.000 κατοίκων από
τα 2/3 του δημοτικού συμβουλίου.
Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης στο οποίο θα
μπορούν να ενταχθούν όσοι δήμοι έχουν υποχρεώσεις ή χρέη τα οποία
υπερβαίνουν συγκεκριμένο ποσοστό των ετήσιων τακτικών εσόδων τους. Η
χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης θα γίνει μέσω ειδικού
Λογαριασμού Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, που θα
συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στο πλαίσιο της βελτίωσης των υπηρεσιών προς τον πολίτη το πρόγραμμα
προβλέπει μια σειρά καινοτόμων αλλαγών, όπως είναι, π.χ., η <<έξυπνη>>
κάρτα δημότη και τα 1.200 ηλεκτρονικά δημοτικά ΚΕΠ.
Με περισσότερες από 220 αρμοδιότητες φαίνεται ότι θα ενισχυθούν οι
δήμοι μετά τον <<Καλλικράτη>>, ενώ για τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις
το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά 304 νέων αρμοδιοτήτων. Αποτέλεσμα της
αναδιάρθρωσης αυτής των αρμοδιοτήτων θα είναι και οι μαζικές
μετακινήσεις προσωπικού, ενώ οι Δήμαρχοι ανησυχούν και θεωρούν τους
πόρους ανεπαρκείς και αβέβαιους ως προς την είσπραξή τους , παρά τις
δεσμεύσεις του Υπ. Εσωτερικών ότι οι νέες αρμοδιότητες θα συνοδεύονται
από τους αντίστοιχους πόρους.
Συγκεκριμένα,ο νόμος <<Καλλικράτη>> προβλέπει: 1) Συνολική ετήσια
εξοικονόμηση 1.185.000.000 ευρώ από τον περιορισμό λειτουργικών
δαπανών και την ορθολογική αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων. Επιπλέον
εξοικονόμηση 75.000.000 ευρώ ανά εκλογική περίοδο λόγω της σύμπτωσης
με τις ευρωεκλογές. Για παράδειγμα, ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων
από 16.150 που είναι σήμερα περιορίζεται στους μισούς περίπου. Οι 195
θέσεις Αντινομαρχών αντικαθίστανται από τις μισές Αντιπεριφερειαρχών
και οι 1.496 νομαρχιακοί σύμβουλοι αντικαθίστανται από 703
περιφερειακούς συμβούλους. Συνολικά οι περισσότερες από 50.000 θέσεις
πολιτικού προσωπικού μειώνονται σε 25.000 θέσεις. Μόνο από τη μείωση
αυτών των θέσεων πραγματοποιείται εξοικονόμηση της τάξης του 60%.
2) Τα 6.000 ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις των Δήμων που υπάρχουν σήμερα
περιορίζονται σε λιγότερα από 2.000 ( Άρθρα 194-204 του νόμου). Τα
60.000 περίπου μέλη των διοικήσεων μειώνονται κατά 40.000 σε 20.000
μέλη Διοικητικών Συμβουλίων δημοτικών επιχειρήσεων. Δημιουργείται ένα
πλαίσιο διαφανούς και ορθολογικής λειτουργίας των δημοτικών
επιχειρήσεων και των ΝΠΔΔ αντίστοιχα.
3) Οι εκλογές πλέον γίνονται κάθε (5) χρόνια μαζί με τις
ευρωεκλογές, (άρθρα 9 και 114--η πενταετία θα εφαρμοσθεί απο τις
επόμενες εκλογές και όχι από τις ερχόμενες).Δίνεται περισσότερος
ωφέλιμος χρόνος σε κάθε αυτοδιοικητική αρχή να εφαρμόσει τις πολιτικές
της. Εκτός από τις προφανείς εξοικονομήσεις από την ταυτόχρονη
διεξαγωγή των εκλογών, δημιουργούνται συνθήκες και για μεγαλύτερη
συμμετοχή στις ευρωεκλογές.
4) Μεταφέρεται στην Περιφέρεια το σύνολο των αρμοδιοτήτων, που αφορούν
τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό. Στην αρμοδιότητα αυτή
εντάσσεται όχι μόνον η κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά και η συμμετοχή στην όλη διαδικασία,
κατάρτισης και εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου αναφοράς
(Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. (άρθρο 186Α). Οι
αυτοδιοικούμενες Περιφέρειες γίνονται το θεσμικό όχημα της πράσινης
ανάπτυξης.5) Οι Δήμοι αποκτούν αρμοδιότητες που σχετίζονται με τοπικά ζητήματα
όπως η έκδοση οικοδομικών αδειών, η κοινωνική πρόνοια και
επαγγελματικές άδειες. Οι πολίτες εξυπηρετούνται άμεσα για ζητήματα
που αφορούν την καθημερινότητά τους.
6) Οι Περιφέρειες αποκτούν ευρύτατες αρμοδιότητες που αποκεντρώνονται
από υπουργεία, όπως ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, η Δημόσια Υγεία και η
κατασκευή έργων.
7) Τίθενται προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη λήψη δανείου από
τους ΟΤΑ. (άρθρο 264). Για να μην υπάρξουν στο μέλλον ξανά περιπτώσεις
υπερδανεισμένων Δήμων καθιερώνονται αυστηρά όρια και κριτήρια
δανεισμού. Γιατί οι υπερβολικοί αυτοί δανεισμοί δεν έχουν αντίκτυπο
μόνο στα χρέη κάθε δήμου, αλλά συνυπολογίζονται και στο δημόσιο χρέος
της χώρας μας.
8) Θεσμοθετείται ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης στο οποίο υπάγονται οι
υπερχρεωμένοι Δήμοι, (άρθρο 262). Στις περιπτώσεις που η εξυγίανση
αφορά μόνο έναν από τους ΟΤΑ που συνενώνονται, το πρόγραμμα
εφαρμόζεται για τον συγκεκριμένο συνενούμενο υπερχρεωμένο δήμο που
αποτελεί μέρος του νέου καλλικράτειου Δήμου.
9) Οι δαπάνες όλων των δήμων και των περιφερειών, όλων των νομικών
προσώπων και των επιχειρήσεων τους, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο
ου Ελεγκτικού Συνεδρίου, (άρθρο 275). Για να μην ξοδεύεται ούτε ένα
ευρώ με αδιαφανείς διαδικασίες. Μέχρι σήμερα 500 Δήμοι δεν υπάγονταν
στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μέχρι σήμερα καμία
επιχείρηση ή ΝΠΔΔ δεν υπαγόταν στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
10) Το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιεί γενικευμένο προσυμβατικό
έλεγχο νομιμότητας σε συμβάσεις άνω των 100.000 ευρώ την οποία
συνάπτουν οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς
και οι επιχειρήσεις τους, (άρθρο 278). Μέχρι σήμερα ο προσυμβατικός
έλεγχος πραγματοποιείτο μόνο για συμβάσεις άνω του 1.000.000 ευρώ και
δεν αφορούσε ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης.
11) Ο ελεγκτής νομιμότητας, που προΐσταται της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α., είναι ανώτατος υπάλληλος με πενταετή θητεία. Η
επιλογή του γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.), (άρθρο 216). Μέχρι σήμερα τον έλεγχο νομιμότητας ασκούσε
ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μετακλητός υπάλληλος δηλαδή,
διορισμένος από την εκάστοτε κυβέρνηση.
12) Κάθε αρμοδιότητα, κάθε εξουσία πλησιάζει τον πολίτη στο
εγγύτερο δυνατό σημείο. Σε κάθε συνενούμενο δήμο παραμένει το σύνολο
των υπηρεσιών ενώ προβλέπεται αντιδήμαρχος που θα μεριμνά για τις
τοπικές υποθέσεις. Θεσμοθετούνται αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες
με τοπική αρμοδιότητα, (άρθρα 59 και 160 αντίστοιχα).
13) Συστήνονται παντού Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες που
αντικαθιστούν τα σημερινά Τοπικά και Δημοτικά Διαμερίσματα. (άρθρα
79,80-93). Γιατί η Κοινότητα, Δημοτική (πάνω από 2.000 κατοίκους) και
Τοπική (κάτω από 2.000 κατοίκους), είναι το κύτταρο των νέων ισχυρών
Δήμων που αναζωογονεί ο <<Καλλικράτης>>. Επιπλέον ενισχύεται η ενδοδημοτική αποκέντρωση με την απόδοση ενισχυμένων αρμοδιοτήτων στις κοινότητες.
14) Oι νέοι μπορούν να εκλέγονται και να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά από 18 ετών. Αίρεται το ελάχιστο του 21ου έτους για συμμετοχή
στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. (άρθρο 13). Στόχος να δώσουμεστους νέους από 18 ετών την ευκαιρία να διαμορφώσουν το μέλλον του
τόπου τους.
15) Καθιερώνεται ο θεσμός του <<Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης>> σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια με αποστολή την έγκαιρη
καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των
αυτοδιοικητικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και
των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση αιρετών οργάνων του δήμου
και της περιφέρειας από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών, (άρθρο 77).
16) Στους Δήμους και τις Περιφέρειες συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης.Η Επιτροπή Διαβούλευσης προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, (άρθρο 76).
17) Δημιουργούνται δίπλα στα σημερινά 1.000 ΚΕΠ άλλα 1.200 επιπλέον
<<Δημοτικά e-ΚΕΠ>>, σε κάθε γειτονιά ή χωριό ανάλογα με τις ανάγκες, με τα οποία παρέχονται διοικητικές υπηρεσίες όσο το δυνατόν εγγύτερα στο πολίτη.
18) Συστήνεται αρμόδια υπηρεσία(π.χ. δημοτικός ταχυδρόμος) υπεύθυνηγια την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στους δήμους ή στα ΚΕΠ, (άρθρο 98), για όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν ή ναχρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα δημοτικά e-ΚΕΠ
19) Εισάγεται η έξυπνη <<κάρτα του Δημότη>>, ξεκινά η υλοποίηση της <<κάρτας του πολίτη>>. Για την άμεση ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη και έκδοση πιστοποιητικών αλλά και για συμμετοχή σε τοπικά δημοψηφίσματα.
20) Για κάθε όργανο των Δήμων, και όλων των Νομικών Προσώπων τους εισάγεται υποχρέωση ανάρτησης κάθε απόφασής τους στο διαδίκτυο, προκειμένου αυτή να είναι εκτελεστή, (άρθρο 71). Πλήρης διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις, ίση πρόσβαση στην πληροφορία για όλους τους πολίτες. Για να γνωρίζει ο πολίτης πού πηγαίνει κάθε ευρώ από τη φορολόγησή του.
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
1. Το σύστημα διακυβέρνησης.
Τι ίσχυε μέχρι χθες-Τι αλλάζει με το νόμο <<Καλλικράτη>>:
Ο Νομάρχης συγκέντρωνε στο πρόσωπό του σχεδόν το σύνολο των εξουσιών. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες, γίνεται το συλλογικό όργανο άσκησης, συντονισμού και λογοδοσίας της εκτελεστικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η συγκέντρωση εξουσίας στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη και ενισχύεται η συλλογική λειτουργία της Περιφέρειας. Οι αντινομάρχες ήταν αποκλειστικά θεματικοί. Αντιπεριφερειάρχες με τοπική αρμοδιότητα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μέριμνα για τα ιδιαίτερα τοπικά ζητήματα της περιφερειακής ενότητας. Η Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελούσε εκτελεστικό όργανο με διάφορες αρμοδιότητες.Η Νομαρχιακή Επιτροπή μετονομάζεται σε Οικονομική και αναβαθμίζεται, ως προς τις λειτουργίες οικονομικού ελέγχου και τακτικής παρακολούθησης της υλοποίησης του προϋπολογισμού. Οι αποφάσεις του Νομάρχη, του Νομαρχιακού Συμβουλίου και των ΝΠΔΔ της Νομαρχίας δημοσιεύονταν στο κατάστημα της νομαρχίας. Όλες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Περιφερειών καθώς και όλων των νομικών τους προσώπων υποχρεωτικά δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, σε διαφορετική περίπτωση απλά δεν ισχύουν.
2. Διαβούλευση.
Τι ίσχυε μέχρι χθες-Τι αλλάζει με το νόμο <<Καλλικράτη>>:
Δεν υπήρχε κάποιος θεσμός που να δίνει τη δυνατότητα οργανωμένης διαβούλευσης και έκφρασης των τοπικών φορέων.Καθιερώνεται η Επιτροπή Διαβούλευσης. Η Επιτροπή Διαβούλευσης προσφέρει τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Τα μέλη του συμβουλίου της Επιτροπής Διαβούλευσης προέρχονται κατά 1/3 από πολίτες μετά από κλήρωση και από τους παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας (Εκπρόσωποι Εργαζομένων, Επιχειρήσεων, Επιστημονικοί Σύλλογοι, Αθλητικοί - Πολιτιστικοί Σύλλογοι)
Ο πολίτης που είχε παράπονα από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας απευθυνόταν κυρίως στο Νομάρχη.Καθιερώνεται ο θεσμός του <<Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης>> με αρμοδιότητα την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των περιφερειακών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του Περιφερειάρχη και άλλων αιρετών οργάνων της Περιφέρειας από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.
3. Τα οικονομικά των αυτοδιοικούμενων Περιφερειών.
Τι ίσχυε μέχρι χθες-Τι αλλάζει με το νόμο <<Καλλικράτη>>:
 Οι Νομαρχίες μπορούσαν να δανείζονται με απόφαση του Συμβουλίου. Δεν υπήρχε κανένα όριο στα ποσά που μπορούσε να δανειστεί κάποιος Δήμος ή Νομαρχία, ούτε συνδεόταν η λήψη δανείου με προϋποθέσεις δυνατότητας αποπληρωμής του.Τίθενται προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη λήψη δανείου από τις Περιφέρειες: α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε Περιφέρειας να μην υπερβαίνει το 5,5% των ετήσιων τακτικών της εσόδων β) το συνολικό χρέος της Περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό να μην υπερβαίνει το ποσοστό των συνολικών εσόδων της. Ως συνολικό χρέος θεωρούνται οι συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Οι Νομαρχίες δεν υποχρεούνταν να πραγματοποιούν 4ετή σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής.Οι Περιφέρειες καταρτίζουν πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πρώτο 9μηνο κάθε πενταετίας. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των Νομαρχιών.Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον προϋπολογισμό και τα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης του κάθε πολίτη στην πληροφόρηση για τα οικονομικά της Νομαρχίας.Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως ψηφίσθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο, και τριμηνιαία έκθεση πορείας του αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Ο προϋπολογισμός κάθε Νομαρχίας αποστέλλονταν για αξιολόγηση στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος και μπορούσε να ζητήσει την αναμόρφωσή του και επανυποβολή του στο Υπουργείο Οικονομικών.Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας. Εάν ο Ελεγκτής Νομιμότητας διαπιστώσει ουσιαστικά ή τυπικά προβλήματα επιστρέφει τον προϋπολογισμό και καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να τον αναμορφώσει κατάλληλα εντός 30 ημερών Δεν υπήρχε κάποια ρύθμιση που να προβλέπει την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών της, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
4. Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και μεταφορά πόρων και προσωπικού.Τι ίσχυε μέχρι χθες-Τι αλλάζει με το νόμο <<Καλλικράτη>>: Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός ανήκε στην Κρατική Περιφέρεια.Το σύνολο των αρμοδιοτήτων, που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό μεταφέρεται στην Περιφέρεια. Στην αρμοδιότητα αυτή εντάσσεται όχι μόνον η κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά και η συμμετοχή στην όλη διαδικασία κατάρτισης και εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.Στον ίδιο τομέα εντάσσονται και αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Οι Αυτοτελείς Υγειονομικές Περιφέρειες εποπτεύονταν από το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Οι αρμοδιότητες των Δημοσίων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) μεταφέρονται στην Περιφέρεια. Η επισκευή και η συντήρηση των οδικών δικτύων ανήκε και στην Κρατική Περιφέρεια και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα πολλές δυσλειτουργίες. Τομέας έργων: απονέμονται αρμοδιότητες στην Περιφέρεια, που αφορούν την κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση οδών, οι οποίες ασκούντο από την Κρατική Περιφέρεια και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η αρμοδιότητα αυτή συμπεριλαμβάνει και τις αντίστοιχες μελέτες. Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και η συντήρηση αντιπλημμυρικών, συγκοινωνιακών, κτιριακών κλπ έργων ανήκε και στην Κρατική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με συνέπεια πολλές δυσλειτουργίες. Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπλημμυρικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και λιμενικών έργων, η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, η αντιμετώπιση θεμάτων οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η διαχείριση ειδικών έργων περιφερειακού επιπέδου που έχουν εκτελεσθεί από τις Ε.Υ.Δ.Ε. μεταφέρονται στην Περιφέρεια. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα ανήκαν στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων. Αρμοδιότητες σχετικές με την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (ΓΟΕΒ μεταφέρονται στην Περιφέρεια. Θέματα κατάρτισης, εποπτείας Δημοσίων ΙΕΚ και λειτουργικής υποστήριξής τους ανήκαν στο Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Θέματα κατάρτισης, εποπτεία Δημοσίων ΙΕΚ και λειτουργική υποστήριξη μεταφέρονται στην Περιφέρεια. Σήμερα 25 Αθλητικά Κέντρα Περιφερειακού Χαρακτήρα ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.Το σύνολο των αρμοδιοτήτων για τη λειτουργία και εποπτεία των Αθλητικών Κέντρων Περιφερειακού χαρακτήρα μεταφέρονται στην Περιφέρεια. Τέλος,στη θέση των σημερινών 13 Διοικητικών Περιφερειών συγκροτούνται έως 7 Γενικές Διοικήσεις. Στην έδρα κάθε Γενικής Διοίκησης συνιστάται Γενική Διεύθυνση της οποίας προΐσταται μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Στις υπηρεσίες της Γενικής Διοίκησης εντάσσονται οι υπάλληλοι των υφιστάμενων
Περιφερειών έκτος από εκείνους που μετατάσσονται στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.
Στις αρμοδιότητες των Γενικών Διοικήσεων : * ανήκουν οι γενικές κρατικές υποθέσεις, οι οποίες ασκούνταν μέχρι σήμερα από τις Διοικητικές Περιφέρειες και λόγω της φύσης τους ή για συνταγματικούς λόγους δεν μπορεί να μεταφερθούν στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και παραμένουν στην κρατική διοίκηση, π.χ. χωροταξία - πολεοδομία, περιβαλλοντική πολιτική, δασική πολιτική ή μεταναστευτική πολιτική, * εντάσσονται όσες κρατικές αρμοδιότητες σταδιακά αποκεντρώνονται επειδή δεν είναι απαραίτητο να ασκούνται από την κεντρική διοίκηση, διευκολύνοντας την αποτελεσματική άσκηση του επιτελικού, συντονιστικού και ελεγκτικού της ρόλου, * εντάσσονται, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο, και κλαδικά αποκεντρωμένες κρατικές υπηρεσίες των υπουργείων, που έωςσήμερα δεν είναι ενταγμένες στις διοικητικές περιφέρειες.
     Εδώ σχολιάζεις εσύ!