tromaktiko: Ώρα μηδέν για την προσχολική αγωγή

Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012

Ώρα μηδέν για την προσχολική αγωγήΠερίπου 53.000 παιδιά θα βρουν τη νέα σχολική χρονιά κλειστές τις πόρτες των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των κέντρων φροντίδας...
ατόμων με ειδικές ανάγκες και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχό­λησης, καθώς οι εξουσιάζοντες, σε και­ρούς κρίσης και ξεζουμίσματος του οικο­γενειακού προϋπολογισμού, επέλεξαν να τσεκουρώσουν τη χρηματοδότηση των δομών του προγράμματος «Εναρμό­νιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του υπουργείου Εργασίας που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), που διαχειρίζεται το πρόγραμ­μα, οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 43% σε σχέση με πέρυσι, όμως το 55% των αιτήσεων απορρίφθηκαν κυρίως λόγω της χρηματοδότησης, η οποία από 175 εκατομμύρια πέρυσι φέτος έφτασε τα 125 εκατ. ευρώ, ενώ για τη συνολική κάλυψη των αναγκών χρειάζονται 250 εκατ. ευρώ.

Τη δυσμενή εικόνα που έχει δημι­ουργηθεί μαρτυρούν και τα εξής παρα­κάτω στοιχεία της ΕΕΤΑΑ:

1Ο αριθμός των ωφελούμενων γυ­ναικών ανέρχεται σε 34.693, μει­ωμένος κατά 13,5% σε σχέση με το 2011. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώ­νεται στη Στερεά Ελλάδα με 95%, Νό­τιο Αιγαίο με 87,3%, Αττική με 61,7% και Κεντρική Μακεδονία με 25,7%.

2Στην Αττική ο αριθμός των αιτήσε­ων των ενδιαφερόμενων γυναικών αυξήθηκε κατά 67,6% σε σχέση με πέρσι, ενώ οι αιτήσεις για την τοποθέ­τηση παιδιών αυξήθηκαν κατά 66,4% σε σχέση με πέρυσι και έφτασαν τις 22.309. Από αυτές έγιναν δεκτές μόνο οι 3.790, σε αντίθεση με πέρυσι που εί­χαν γίνει δεκτές οι 9.367 αιτήσεις.

3Ο αριθμός των παιδιών που τοπο­θετούνται στις δομές είναι 43.060, μειωμένος κατά 11% σε σχέση με το 2011. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στη Στερεά Ελλάδα με 94%, στο Νότιο Αιγαίο με 86,5%, στην Αττική με 59,5% και την Κεντρική Μακεδονία με 22,1%.

4Από τα 43.060 παιδιά, τα 5.859 θα φιλοξενηθούν σε βρεφικούς σταθ­μούς, τα 26.303 σε παιδικούς σταθ­μούς, 172 σε κέντρα φροντίδας ΑμΕΑ, τα 9.330 σε Κέντρα Δημιουργικής Απα­σχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τα 1.396 σε ΚΔΑΠ - ΜΕΑ. Από τις δομές που θα φιλοξενηθούν, το 38% είναι ΝΠΔΔ, το 27,6% είναι ΝΠΙΔ και το 34,4% είναι επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο τα 53.000 παιδιά που θα μείνουν εκτός των δομών του προγράμματος δείχνουν μόνο τη μία πλευ­ρά του προβλήματος. Υπάρχουν δεκά­δες χιλιάδες ακόμα παιδιά που θα μεί­νουν εκτός, καθώς είτε οι γονείς τους δεν μπήκαν στη διαδικασία των αιτήσε­ων είτε απορρίφθηκαν απευθείας από τους δήμους που δεν έχουν ενταχθεί στο παραπάνω πρόγραμμα και προ­σπαθούν να λειτουργήσουν όσους δη­μοτικούς παιδικούς σταθμούς έχουν στην περιοχή τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις δυσκολίας που έχουν οι δήμοι να λειτουργήσουν τους παιδικούς σταθμούς είναι ότι το προσωπικό έχει μειωθεί σημαντικά και η τακτική χρηματοδότη­ση από 135 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, τον Ιούλιο μειώθηκε σε 96 εκατ. ευρώ και μέχρι τον Δεκέμβριο ο στόχος είναι να φτάσει τα 70 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο ειδικό παράδειγμα απο­τελεί ο Δήμος Βύρωνα, καθώς – με δεδομένα που ίσχυαν τον Ιούνιο – από τα 1.500 παιδιά, των οποίων οι γονείς εί­χαν υποβάλει αιτήσεις για τους παιδι­κούς σταθμούς του δήμου, θα απορροφηθούν μετά βίας... 450.

Μπορεί κάποιος λοιπόν να φανταστεί το μέγεθος του προβλήματος σε επίπε­δο Αττικής, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Η κάλυψη των αναγκών έχει γί­νει πλέον αδύνατη, καθώς δεκάδες χι­λιάδες οικογένειες εγκαταλείπουν μα­ζικά τους ιδιωτικούς παιδικούς και βρε­φονηπιακούς σταθμούς, αδυνατώντας να αντέξουν το οικονομικό κόστος.

Όπως όλα δείχνουν οι ιθύνοντες ζή­λεψαν από την... εκ περιτροπής εργα­σία που νομοθέτησαν οι προκάτοχοί τους και είπαν την προσχολική αγωγή, από εκεί που θα έπρεπε να είναι δω­ρεάν για όλα τα παιδιά, να τη μετατρέ­ψουν σε... εκ περιτροπής υπηρεσία.

Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος το τεράστιο κοινωνικό κόστος από τη δυσμενέστατη αυτή εξέλιξη, καθώς γονείς που μετά βίας τα βγά­ζουν πέρα θα πρέπει είτε να εγκατα­λείψουν εργασίες ώστε να εξυπηρε­τήσουν το βάρος της φύλαξης παιδιών που «θα μείνουν σπίτι» είτε, προκειμέ­νου να συντηρήσουν τις εργασίες τους, θα αναγκαστούν να πληρώνουν το κό­στος της φύλαξης, χωρίς να είναι βέ­βαιο ότι το αντέχουν.

Η κοινωνική βαρβαρότητα σε όλο της το μεγαλείο...
topontiki.gr
     Εδώ σχολιάζεις εσύ!