tromaktiko: Ο Δήμος Αμαρουσίου δίπλα στον συνάνθρωπο που πλήττεται από την κρίση: Σε συνεργασία με το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο των κοινωνικών δομών και παρεμβάσεων του κατά της φτώχειας

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο Δήμος Αμαρουσίου δίπλα στον συνάνθρωπο που πλήττεται από την κρίση: Σε συνεργασία με το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο των κοινωνικών δομών και παρεμβάσεων του κατά της φτώχειαςΘέτοντας ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, ως απόλυτη προτεραιότητα της Διοίκησής του τη στήριξη των συνανθρώπων μας που πλήττονται από την οικονομική κρίση, και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά...
χρηματοδοτικά προγράμματα προχωρά με τη συνεργασία του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής της Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ) σε ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής προστασίας των ωφελούμενων και των δημοτικών κοινωνικών δομών.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αμαρουσίου ως συμπράττων φορέας συμμετέχει στο Έργο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) και υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αμαρουσίου καλεί όλους τους συμπολίτες μας που βιώνουν τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013.

Οι Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στο πλαίσιο του Δικτύου είναι:

1) Κοινωνικό Παντοπωλείο
2) Δομή Παροχής Συσσιτίων
3) Κοινωνικό Φαρμακείο
4) Δημοτικός Λαχανόκηπος
5) Τράπεζα Χρόνου
6) Γραφείο Διαμεσολάβησης

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελούμενων είναι τα ακόλουθα:

1. Η Εντοπιότητα
2. Η Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση
3. Η Επαγγελματική Κατάσταση
4. Κοινωνικά Κριτήρια

Κατά την αξιολόγηση των αιτούντων των παροχών των κοινωνικών δομών λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια όπως η οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα Υγείας και αναπηρίες. Συγκεκριμένα, συνυπολογίζονται και εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα παρακάτω κοινωνικά κριτήρια:

α) Μονογονεϊκές οικογένειες
β) Πολύτεκνες οικογένειες
γ) Οικογένειες με μέλη που έχουν αναπηρία άνω του 67 %
δ) Οικογένειες με μέλη που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

Επισημαίνεται ότι ενήλικες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη, έχουν δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης.

Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η εξέλιξη του έργου, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα την ενίσχυση ωφελουμένων και πέρα από τα ανωτέρω οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Τα ανωτέρω κριτήρια δύνανται να αναπροσαρμοστούν με νέα απόφαση σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες των κοινωνικών δομών.

Υποβολή Αιτήσεων

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων είναι στις 13/12/2013. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και να την υποβάλουν στο γραφείο της Κοινωνικής Στήριξης στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, 2ος όροφος, Γραφείο Διαμεσολάβησης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2031920-21, 213 2038345.

Με την ευκαιρία της έναρξης του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου» ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης, δήλωσε: «Πρώτο μέλημά μας είναι να μην υπάρχει κανένας συμπολίτης μας στο Μαρούσι που λόγω οικονομικής αδυναμίας στερείται το φαγητό, το φάρμακο, την απαραίτητη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα Υγείας. Ως επακόλουθο, η ενίσχυση των κοινωνικών δομών μας αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της Διοίκησής μας. Θεωρούμε χρέος μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε ενωμένοι την κρίση. Αξιοποιώντας τη δυνατότητα που μας προσφέρει το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενισχύουμε περαιτέρω τις κοινωνικές δομές μας και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας που χρειάζονται υποστήριξης να απευθυνθούν σε εμάς ώστε να τους δώσουμε τη βοήθεια που δικαιούνται και μπορούμε να τους προσφέρουμε. Με τρόπο οργανωμένο και μέσα από ισότιμη μεταχείριση και διαφανείς διαδικασίες εντοπίζουμε τις ανάγκες τους, παρεμβαίνουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά, δίνουμε πρόσβαση στο δικαίωμα της ζωής και της Υγείας σε όλους».

     Εδώ σχολιάζεις εσύ!