tromaktiko: Η Διακήρυξη των Ηγετών 79 χωρών Αφρικής Καραϊβικής Ειρηνικού για τις γυναίκες

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Η Διακήρυξη των Ηγετών 79 χωρών Αφρικής Καραϊβικής Ειρηνικού για τις γυναίκεςΓια ακόμη μία φορά αποδείχτηκε ο κυρίαρχος ρόλος της ισότητας των φύλων στις πολιτικές και τις δράσεις όλων των Διεθνών Οργανισμών σε περιφερειακό και υπερεθνικό επίπεδο...

Ειδικότερα, το διήμερο 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Port Moresby, πρωτεύουσα της Παπούα Νέας Γουινέας, η 8η Διάσκεψη των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων 79 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (γνωστή ως Συμφωνία του Cotonou). Η Ομάδα ΑΚΕ απαρτίζεται από 48 χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, 16 χώρες της Καραϊβικής και 15 χώρες του Ειρηνικού. Στην ΑΚΕ συμμετέχει και η Κούβα, η οποία όμως δεν έχει υπογράψει τη Συμφωνία Συνεργασίας με την Ε.Ε.

Οι εργασίες της Διάσκεψης ολοκληρώθηκαν με την έκδοση Διακήρυξης στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο με προοίμιο δεκαεννέα παραγράφων και κυρίως κείμενο 64 παραγράφων για όλα τα φλέγοντα ζητήματα. Τα θέματα αυτά  αφορούν στην ειρήνη και την ασφάλεια, την ανάπτυξη, τη μετανάστευση, την ενέργεια, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, το εμπόριο, την παγκόσμια διακυβέρνηση, το διεθνές χρηματοδοτικό πλαίσιο, τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, τη νεολαία και τον πολιτισμό.

Αναφορικά με το ζήτημα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, επισημαίνεται ότι οι παράγραφοι 25 και 26 της Διακήρυξης του Port Moresby εστιάζουν στην επιτακτική ανάγκη για συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό την ουσιαστική ενδυνάμωση του γυναικείου πληθυσμού και την αναβάθμιση της θέσης των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία των χωρών της Ομάδας ΑΚΕ αναγνωρίζει με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι οι γυναίκες αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την αειφόρο ανάπτυξη των κοινωνιών. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Διάσκεψη Κορυφής, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της προώθησης της ισότητας των φύλων και της ίσης αντιπροσώπευσης μεταξύ γυναικών και ανδρών σε θέσεις ευθύνης.

Έτσι, η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των 79 αναπτυσσόμενων χωρών  προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των γυναικών, οι οποίες είναι σε θέση να συμβάλουν στη βελτίωση των αγροτικών εισοδημάτων και στην υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων τους για ισονομία και σεβασμό μέσω της στήριξης των γυναικείων οργανώσεων και του γυναικείου κινήματος στις χώρες της Ομάδας ΑΚΕ.

Επιπλέον, οι Ηγέτες των 79 χωρών δεν παραλείπουν να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στο Πρόγραμμα Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες (γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου») και τάσσονται υπέρ των συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων.

Σε ό, τι αφορά τη νέα γενιά των 79 αναπτυσσόμενων χωρών ΑΚΕ, η Διακήρυξη αναδεικνύει τη σημασία της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης, της υγείας και της αξιοπρεπούς εργασίας μέσω διάθεσης επαρκών κονδυλίων για την νεανική επιχειρηματικότητα, την επαγγελματική κατάρτιση, την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και την ανάπτυξη της έρευνας, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γραμματείας της Ομάδας ΑΚΕ, η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες λόγω της Συμφωνίας Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το κείμενο της Διακήρυξης του Port Moresby: http://www.acp.int/content/declaration-8th-summit-acp-heads-state-and-government-acp-group-states .

     Εδώ σχολιάζεις εσύ!