tromaktiko: Η ψηφιακή πειρατεία μείζον πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Η ψηφιακή πειρατεία μείζον πρόβλημα σε διεθνές επίπεδοΣτον ψηφιακό κόσμο, η διάδοση προστατευμένου περιεχομένου μέσω του Διαδικτύου έχει επισημανθεί ως ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς οι παράνομες τηλεοπτικές ...
μεταδόσεις και η ψηφιακή πειρατεία συνιστούν πρόσθετη πρόκληση για τις αρχές επιβολής του νόμου". Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει, μεταξύ άλλων, έρευνα των EUIPO/Europol για το 2017, που αφορά στην “Παραποίηση/απομίμηση και πειρατεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση”. Η συγκεκριμένη έκθεση παρακολουθεί την εξέλιξη της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας εντός της Ε.Ε., τόσο online όσο και offline και υπογραμμίζει εκ νέου την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των διεθνών εγκληματιών, που αποτελούν τους κύριους καρπωτές των παραβιάσεων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

"Τα εγκλήματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ), που πλήττουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχίες. Η εγκληματική δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για την ασφάλεια και υγεία των πολιτών της Ε.Ε., αλλά και για το περιβάλλον. Επηρεάζει, επίσης, τη νόμιμη οικονομία, οδηγεί στη μείωση εσόδων και όγκου πωλήσεων για τις πληγείσες επιχειρήσεις, καθώς και στην απώλεια θέσεων εργασίας", αναφέρει η μελέτη. Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι οι παραβιάσεις ΔΔΙ αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος για οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οι οποίες με τη σειρά τους συχνά εμπλέκονται και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες, όπως διακίνηση ναρκωτικών, απάτη όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, εμπορία ανθρώπων ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι δυο φορείς διαπιστώνουν ότι τα εμπορεύματα απομίμησης/παραποίησης διανέμονται ολοένα και περισσότερο μέσω διαδικτυακών αγορών. Τα προϊόντα, που πωλούνται μέσω διαδικτύου, συνήθως διανέμονται στη συνέχεια μέσω υπηρεσιών ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών με τη μορφή μικρών δεμάτων, που συχνά παραδίδονται απευθείας στους πελάτες, ενώ παρατηρείται ότι ενισχύεται ο ρόλος των τεχνολογιών στα εγκλήματα ΔΔΙ.

"Οι διαδικτυακές αγορές, όπως επισημαίνονται στην έκθεση SOCTA (αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα) της ΕΕ του 2017, εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο σε κύριους διαύλους διανομής προϊόντων απομίμησης/παραποίησης, με τους εγκληματίες να επιχειρούν να αντιγράψουν την αξιοσημείωτη επιτυχία των νόμιμων διαδικτυακών επιχειρηματικών μοντέλων", διαπιστώνει σε άλλο σημείο η ίδια μελέτη. Αναλύει δε τους τρόπους με τους οποίους οργανωμένες εγκληματικές ομάδες (ΟΕΟ) εμπλέκονται στα εγκλήματα ΔΔΙ και παραπέμπει σε μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων για να τονίσει τους κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες των εν λόγω ομάδων.

Επίσης, η έκθεση παραθέτει και διερευνά μια σειρά από μελλοντικές προοπτικές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αναδυόμενων απειλών που σχετίζονται με την προστασία των ΔΔΙ. Η διαπίστωση ότι οι κλάδοι που συναρτώνται σε μεγάλο βαθμό με τα ΔΔΙ αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικοί κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, σε αντίθεση με πολλούς άλλους κλάδους, καταδεικνύει την αξία και τη σταθερότητα που προσδίδουν οι πρώτοι στο κοινωνικό σύνολο.

Κόστος
Η έκθεση των δύο φορέων τονίζει ότι τα εγκλήματα ΔΔΙ, η αξία των οποίων σε όλο τον κόσμο υπολογίζεται σε $461 δις ετησίως, πλήττουν πλέον σχεδόν όλα τα είδη προϊόντων και τις περιοχές του πλανήτη: "ο αντίκτυπος των συγκεκριμένων εγκλημάτων προκαλεί μια σειρά από έμμεσες επιπτώσεις σε πολίτες, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, ενώ περιορίζει τις δυνατότητες των νόμιμων επιχειρήσεων που συναρτώνται σε μεγάλο βαθμό με τα ΔΔΙ να επενδύσουν εκ νέου σε έρευνα, ανάπτυξη και απασχόληση, γεγονός που συνιστά σοβαρή απειλή για τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Μάλιστα, για ορισμένα είδη προϊόντων, κάποια κράτη μέλη (ΚΜ) κατάσχουν μικρότερο ποσοστό προϊόντων απομίμησης/παραποίησης σε αξία από όσο μπορεί να υποδηλώνει ο λόγος των συνολικών νόμιμων εισαγωγών".

Πρωτιά της Κίνας
Η Κίνα παραμένει η κυριότερη χώρα προέλευσης εμπορευμάτων απομίμησης/παραποίησης, με το Χονγκ Κονγκ να λειτουργεί ως σημείο διαμετακόμισης των εμπορευμάτων που κατασκευάζονται στην Κίνα, ενώ και άλλες χώρες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες σχετικές εμπορικές συμπεριφορές. Για παράδειγμα, η Τουρκία έχει συσχετιστεί με τη Βουλγαρία και το Βέλγιο όσον αφορά το εμπόριο ετικετών, εμπορικών σημάτων και αυτοκόλλητων απομίμησης/παραποίησης, γεγονός που διευκολύνει την κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας προέλευσης.

Πηγή
     Εδώ σχολιάζεις εσύ!