tromaktiko: Στις ιδιωτικοποιήσεις το επόμενο στοίχημα, μετά την έξοδο στις αγορές

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Στις ιδιωτικοποιήσεις το επόμενο στοίχημα, μετά την έξοδο στις αγορέςΤου Γ. Αγγέλη 
Κρατικά ομόλογα και ιδιωτικοποιήσεις ασφαλώς απευθύνονται σε εντελώς διαφορετικά επενδυτικά κεφάλαια. Αλλά "για την ιδιαιτερότητα και την τρέχουσα συγκυρία της...
ελληνικής οικονομίας” ο συσχετισμός τους θα είναι καθοριστικός, σύμφωνα με εκτιμήσεις θεσμικών παραγόντων στις Βρυξέλλες.

Η προσοχή που συγκέντρωσε η πρόσφατη έκδοση του πενταετούς ομολόγου από πλευράς θεσμικών επενδυτών, ήταν μικρή, αλλά επαρκής για να βάλει στις οθόνες των μεγάλων επενδυτικών ταμείων την κίνηση αυτή πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τους κοινοτικούς αξιωματούχους στους οποίους απευθύνθηκε το Capital.gr για να σχολιάσουν τις αλλαγές στο νέο περιβάλλον, η παρουσία μακροπρόθεσμων θεσμικών στην έκδοση – με την βοήθεια ασφαλώς των συμβούλων και των ξένων επενδυτικών τραπεζών που ανέλαβαν την έκδοση – είναι αξιοπρόσεκτη, όχι τόσο για το ύψος του επιτοκίου ή τον όγκο κεφαλαίων που διατέθηκαν, όσο για το γεγονός οτι αφορά επένδυση σε ομόλογο χώρας της οποίας το χρέος χαρακτηρίζεται ακόμα ως "μη βιώσιμο” και στην οποία εξακολουθούν να ισχύουν τα capital controls.

Αυτή η μοναδική "πρωτοτυπία”, η οποία αναμφίβολα υποστηρίζεται από την σιωπηρά θετική στάση των ευρωπαϊκών θεσμών, τώρα θα δοκιμασθεί από το κατά πόσο οι διεθνείς επενδυτικοί φορείς θα "δοκιμάσουν” το ρίσκο της χώρας στον χώρο των υπό ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιρειών.

Σύμφωνα πάντα με τους ίδιους κύκλους οι συμμετοχές της EBRD και των άλλων ευρωπαϊκών επενδυτικών φορέων θα ενισχύσει την "τάση” αυτή, αλλά σε μεγάλο βαθμό αυτές οι κινήσεις θα εξαρτηθούν, αφενός από τους κυβερνητικούς χειρισμούς και αφετέρου από την διαθεσημότητα για συμμετοχή υγειών "εγχώριων” επενδυτικών Ομίλων.

"Οι επενδύσεις στην Ελλάδα, έχουν ασφαλώς πολύ μεγάλα περιθώρια αποδόσεων. Αλλά μέχρι να αποκατασταθεί η ελευθερία κινησης κεφαλαίων και να εξασφαλισθεί η επαρκής αναχρηματοδότηση του χρέους από τις αγορές, το επενδυτικό ρίσκο παραμένει υψηλό. Και γι' αυτό χρειάζεται... ενθάρρυνση τόσο από τις κοινοτικές αρχές όσο και από την κυβερνητική διαχείριση”.

Στο πλαίσιο αυτό η σταδιακή και πειστική όσον αφορά το αποτέλεσμά τους απόπειρα δοκιμαστικών εκδόσεων κρατικού χρέους, διευκολύνει σύμφωνα με τις Βρυξέλλες το εγχείρημα των ιδιωτικοποιήσεων και το αντίστροφο, η διακοπή αυτού του εγχειρήματος, όπως έγινε το 2014, θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για μία ομαλή ανάπτυξη του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων που έχουν ενταχθεί στο τρίτο πρόγραμμα.

Αυτή η έμμεση σχέση μεταξύ εκδόσεων χρέους και ιδιωτικοποιήσεων, φαίνεται οτι απασχολεί την κυβέρνηση, αλλά και τις συναρμόδιες κοινοτικές αρχές. Kαι σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr – παρά τις εντάσεις με την διοίκηση της ΤτΕ – "δουλεύεται” ενα πλαίσιο σταδιακής περαιτέρω απαγκίστρωσης ορισμένων συναλλαγών από τους περιορισμούς των capital controls έτσι ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος "νέου” χρήματος είτε μέσω επενδύσεων χαρτοφυλακίου είτε μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI).

Στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, με την οποία άλλωστε συνδέεται η επόμενη απόπειρα έκδοσης κρατικού χρέους, οι στόχοι των ιδιωτικοποιήσεων αποτελούν το βασικό στοιχείο διαπίστωσης εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων με τις οποίες έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση και θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητα ολοκλήρωσής της.

Πηγή
     Εδώ σχολιάζεις εσύ!