tromaktiko: "Νέο Μισθολόγιο – Νέο πάγωμα αποδοχών!"

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

"Νέο Μισθολόγιο – Νέο πάγωμα αποδοχών!"Διαβάστε την ανακοίνωση: "Οι δεσμεύσεις έναντι των ευρωπαίων εταίρων... περί περιορισμού του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο, πρέπει να τηρηθούν και ταυτόχρονα να δοθεί μια νότα αισιοδοξίας στους Δημοσίους Υπαλλήλους που βλέπουν τις αποδοχές τους και την βαθμολογική τους εξέλιξη, παγωμένα για τέσσερα χρόνια. Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να εκκινήσει και πάλι το μισθολόγιο των υπαλλήλων του Δημόσιου τομέα αλλά και να διευρύνει την εφαρμογή του επιχειρεί να κάνει αναδιανομή των μισθών δίνοντας αυξήσεις στους νεότερους ενώ λέει στους παλαιότερους πως λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από ότι η οικονομική συγκυρία επιτρέπει και μειώνει τις αποδοχές τους με σχέδιο τετραετίας ! Είναι δε άξιος θαυμασμού ο τρόπος που ανακοινώνει ονομαστικές αυξήσεις οι οποίες για την προσεχή τετραετία θα κοπούν στη μέση (άρθρο 27, 1/4 κάθε έτος για τα προσεχή 4 έτη) και τίθενται εν αμφιβόλω αφού το 2018 θα έχουμε νέα κατάταξη ! Τελικά οι αυξήσεις μπορεί να περιοριστούν στα 9/30 των ανακοινωθέντων στα δύο πρώτα χρόνια ! Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη εκ μέρους της κυβέρνησης πρόβλεψης του μισθολογικού κόστους κατ’ έτος αλλά μέχρι εκεί !

Συγκεκριμένα:

1. Η χορήγηση των μισθολογικών κλιμακίων ανά τρία έτη για τις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ οδηγεί σε ονομαστική μείωση των αποδοχών τους.

2. Όσοι υπάλληλοι έχουν υψηλότερες αποδοχές από τη νέα κατάταξη θα παίρνουν τη λεγόμενη «προσωπική διαφορά». Για αυτούς παραμένει παγωμένη η μισθολογική εξέλιξη ώσπου να εξισωθούν οι αποδοχές τους με όσους δεν παίρνουν την «προσωπική διαφορά». Στην ουσία τους ανακοινώνεται το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων που θα υποστούν και ταυτόχρονα θέτει υπό αμφισβήτηση ένα μέρος των αποδοχών τους.

3. Γίνεται πράξη η αποσύνδεση βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης με περεταίρω μείωση των αποδοχών. Άλλωστε όπως προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2016 πρέπει να μειωθούν κατά 18,3 εκατ. ευρώ οι «μισθολογικές δαπάνες».

4. Θεσμοθετείται η σύνδεση των αποδοχών με την παραγωγικότητα χωρίς ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης δομών και υπηρεσιών, αφήνοντας περιθώρια εκμετάλλευσης και άσκησης πίεσης στους Υπαλλήλους του Δημοσίου.

5. Πριμοδοτούνται περεταίρω οι θέσεις ευθύνης διευρύνοντας την μισθολογική διαφορά μεταξύ υπαλλήλων και διοίκησης, εξαιρώντας μάλιστα τους εκπαιδευτικούς όπου τα επιδόματα θέσης ευθύνης παραμένουν στάσιμα ή και μειώνονται (εκπαιδευτικοί σύμβουλοι από 400 σε 300 ευρώ). Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις των ημέτερων – μετακλητών υπαλλήλων, όπου προβλέπονται πέραν της προώθησης των ΜΚ επιπλέον επιδόματα φθάνοντας τις αποδοχές και στις 4.631 € μηνιαίως (Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων). Χωρίς ίχνος λαϊκισμού διερωτόμαστε πως μια αριστερή προσέγγιση δεν προκρίνει την διανομή μέρους αυτών των αποδοχών στους νέους συναδέλφους όλων των κατηγοριών ! Να θυμηθούμε εδώ πως τα 780 ευρώ είναι μικτές αποδοχές. Είναι τουλάχιστον αναξιοπρεπές να αμείβεις ένα νέο Δημόσιο Υπάλληλο με 600 και 650 ευρώ καθαρά και να του λες πως άμα είσαι καλός και παραγωγικός μπορεί να σου δώσω επιπλέον 50 ευρώ (1 ΜΚ μετά από τρείς διαδοχικές επιτυχείς αξιολογήσεις και αν δημοσιονομικά αυτό είναι εφικτό) !!!

6. Προβλέπεται μισθολογική προώθηση στους κατόχους μεταπτυχιακών ενός ή περισσοτέρων ετών κατά 2 ΜΚ (χωρίς τη λογική κλιμάκωση 2MK – 3MK μεταξύ του ενός και των δύο ετών) που αντιστοιχούν σε τέσσερα έτη και 6 ΜΚ στους κατόχους διδακτορικών, δηλαδή δώδεκα έτη, ενώ δεν προβλέπεται μισθολογική προώθηση για όσους είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ με σπουδές πέντε ετών και άνω (πχ. Γεωπόνοι, Μηχανικοί, Ιατροί κλπ.). Δεν θα έπρεπε να προβλέπεται μισθολογική προώθηση και κατά πόσα ΜΚ (;) στους κατόχους πτυχίων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πέραν των όσων απαιτούνται κατά κλάδο για το διορισμό ;

7. Και νέες μειώσεις μισθών αναμένονται με την αύξηση των εισφορών για το νέο ασφαλιστικό και την κατάργηση επιδομάτων για ορισμένες κατηγορίες. Και όλα αυτά όταν ένας Δημόσιος Υπάλληλος έχει απωλέσει περίπου το 35 με 40 τοις εκατό του εισοδήματός του και παρέμεινε παγωμένος μισθολογικά και βαθμολογικά επί τέσσερα έτη.

8. Πρόσθετη μείωση επιφέρει επίσης το ότι για να φτάσει κανείς στο καταληκτικό κλιμάκιο απαιτούνται επιπλέον 5 έτη εργασίας ήτοι 40 εν συνόλω.

9. Εξασφαλίζεται μια επιπρόσθετη μείωση στο μέλλον. Με την κατάταξη στις 31/12/2015 οι μισθοί παγώνουν για δύο ολόκληρα χρόνια. Στο επόμενο κλιμάκιο δεν υπολογίζεται η διετία 2016-2017 ! Δηλαδή για την λήψη νέου ΜΚ θα πρέπει να συμπληρωθεί διετία συνυπολογιζόμενου του πλεονάζοντος χρόνου στις 31/12/2015. Με άλλα λόγια εξαφανίζεται ένα κλιμάκιο το 2017 !!!

10. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για όσους εκπαιδευτικούς τέθηκαν, χωρίς υπαιτιότητά τους, σε διαθεσιμότητα από την προηγούμενη κυβέρνηση (παρ.5, άρθρο 25) αλλά και για όσους κατά παράβαση του τεκμήριου της αθωότητας κατηγορήθηκαν, τέθηκαν σε αργία και εν συνεχεία αθωώθηκαν.

11. Με τις μισθολογικές ωριμάνσεις του μισθολογίου του 2011, υπολογίζεται ότι το κόστος για τον προϋπολογισμό θα ξεπερνούσε τα 400 εκατ. ευρώ. Με βάση την εισηγητική έκθεση με το νέο μισθολόγιο το κόστος θα είναι 108 εκατ. ευρώ. Αλήθεια με τι θα πληρωθούν οι 10.000 νέοι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν το 2016 (κατόπιν δηλώσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας) ;;;

Α π α ι τ ο ύ μ ε:

· Μισθολόγιο με πλήρη αποκατάσταση των απωλειών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τα τελευταία μνημονιακά χρόνια.

· Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

· Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη χωρίς δόσεις.

· Αναγνώριση της κάθε συντάξιμης πραγματικής προϋπηρεσίας, στον Ιδιωτικό Τομέα, στην μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στο Δημόσιο.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε."
     Εδώ σχολιάζεις εσύ!